Välkommen till cirkel

  

  

  Vi samlas framför brasan i köket på Trollv 13 i Arontorp 

  och på altan förhoppningsvis i sept och oktober 

  Anmälan till anitalrydstrom@gmail.com                                                        

   

 Här förmedlar Lasse kärleksfull information från Egyptiska Guden Ra

 Med öppna sinnen talar vi sedan i smågrupper om ämnet som framförts för att höja våra medvetandenivåer.

 Vi får på så vis diskutera våra egna erfarenheter på temat från kvällen

 Vi utgår från vår längtan att hitta hem till oss själva, tryggheten i oss själva.

 Att sitta med i denna cirkel innebär att utvecklas, att lyssna. I cirkeln utvecklas vi på ett själsligt plan. Det handlar om

 insikt, upplysning, att ta ansvar för vårt inre. 

 Cirkeln läker och helar genom det Gudomliga ljuset. Inga prestationskrav, bara vara och njuta av Andevärldens energier

 

 En session kan se olika ut, någon gång blir det personliga budskap men oftast mer visdom till hela gruppen.

 Lasse har under många år arbetat som transmedium.

  Anmälan anitalrydstrom@gmail.com, 0485-38328, 073-9958778

 Varmt välkommen till kvällar fyllda med kärlek, och ofta skratt och glädje

 

 Recensioner från deltagare:

 Hela mitt hjärta blir så varmt för allt gott ni gör för oss!

 Ni är fantastiskt fina och gästfria

 Mycket filosofiska tankar om livet och vad som är viktigt 

 Vårens grupp 2020

 

 

  Alltid lika inspirerande träffar med filosofiska tankar från

  många i gruppen, hösten 2019. Vi lär av varann..

  

 

 Tack för vårens cirkel!

 

 

 

 

 

 

 Avslutning med mat från Änglamat Kalmar i vår trädgård på Öland juni 2016

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail