Distanshealing

En veckas healing varannan dag.

 Det är bra om du sitter eller ligger under tiden i avkoppling

 för att förstärka healingen.

Du kan uppleva pirrningar, värme, lugn och harmoni när du

känner healingenergin. 

Du har en inre kapacitet till läkning som är större än Du tror

 

Att vi befinner oss på en annan plats har ingen betydelse. Allt

är energi, vi är kanaler för den universiella healingenergin

Pris 400:- en vecka varannan dag

Ring eller maila 073-9958778, anitalrydstrom@gmail.com