Astrologi, terapeutiskt redskap

”Horoskopet visar inte ditt öde -
du skapar hela tiden ditt kommande öde”

Astrologi är ett sätt att få självkännedom.

Din styrka och ditt livsmål synliggörs med hjälp av astrologin.

I allt vi konfronteras med är det viktigt att vi ser vår egen delaktighet.

Vi är födda med fri vilja, och är alla unika.

Horoskopet ger insikt om din livsväg och tidsperspektiv på viktiga

processer och livsperioder.

 

Jag ger dig en intuitiv tolkning av ditt horoskop

Beställ gärna ditt horoskop 

Anita Rydström
0485-38328 / 073-9958778
anitalrydstrom@hotmail.com