Qi - akupunktur med moxaljus

Med denna metod för man in livsenergi i kroppen.

Existens Maximum Metoden
Mäter det slutna biologiska elsystemet i kroppen och kan utifrån det ställa en diagnos.
Metoden bygger på en tusenårig kinesisk filosofi och är helt smärtfri.

När denna livsenergi når cellen vitaliseras cellfunktionen och därvid påverkas de inre organen och hela den övriga kroppen.

Välkomna till Hela Kroppen
Anita Rydström
0485-38328 / 073-9958778
anitalrydstrom@hotmail.com