Storseans & Livsfilosofi

 Hösten 2022

  

Plats: Änglamat Företagshuset Polgatan Kalmar

 

 

 

Seans visar att det finns flera verkligheter. Budskapen nära o kära

ger kan ge värdefull information om livet efter detta och ofta en hjälp

på vägen i livet här och nu.

 

Ett föredrag på själsligt plan, att lära känna vårt innersta, våra

själar.

Att växa som människa

Lägg märke till det som sker omkring dig. Vad vill du

förändra? Du har alla förutsättningar för att skapa det 

du vill se.

Våga tänka om, våga tänka nytt!

Desto mer njutning och livsglädje skapar du